Veigjennomslag

Team Entreprenør AS er en av få entreprenører som tilbyr veigjennomslag med jordkanon. Markante spor etter graving i forbindelse med kryssing av vei er ikke nødvendig. Vår jordkanon gjør det mulig både å legge kabler og rør under veibanen, uten asfalt eller annet overliggende dekke blir berørt.

Vi foretar først en oppgraving på begge sider av veien. Jordkanonen tar deretter med seg Ø110 mm pvc-rør fra den ene siden av veien til den andre. Kabler og/eller rør trekkes igjennom.

Vi utfører:

• Dreneringsarbeid
• Opparbeidelse av terreng
• Utgraving garasje/tilbygg
• Asfaltsaging
• Veigjennomslag
• Masseforflytning
• Forstøtnings-/grunnmur
• Kabelgrøfting
• Kloakk og avløp