Våre tjenester

• Dreneringsarbeid
• Opparbeidelse av terreng
• Utgraving til bygging av garasjer og tilbygg
• Asfaltsaging
• Asfaltering
• Veigjennomslag
• Masseforflytning
• Forstøtnings-/grunnmursarbeid
• Kabelgrøfting
• Kloakk og avløp 

Team Entreprenør AS legger stor vekt på sikkerhet i alle faser frem til fullført oppdrag. Vi vet hvor viktig det er at jobben utføres kvalitetsmessig etter alle forskrifter. Våre ansatte har sertifikater og fagbrev som gjelder for vår bransje.