Kontaktinformasjon

TEAM ENTREPRENØR AS

Bratsbergvegen 196
7036 Trondheim
Tlf: 976 86 660 - Fax: 73 95 12 21

postmaster@teamentrenor.no

Kontaktpersoner

Asbjørn Sivertsen - tlf: 976 86 660
asbjorn@teamentrenor.no

Sverre Selli - tlf: 924 42 124
sverre@teamentrenor.no

Vi utfører:

• Dreneringsarbeid
• Opparbeidelse av terreng
• Utgraving garasje/tilbygg
• Asfaltsaging
• Veigjennomslag
• Masseforflytning
• Forstøtnings-/grunnmur
• Kabelgrøfting
• Kloakk og avløp